De vleeskuikenhouder

De vleeskuikenhouder heeft als uitgangspunt het gezond en dierwaardig houden van de kippen.

De vleeskuikenhouders zijn dagelijks bezig met kwaliteit, logistiek en veiligheid. Ook zorgen zij voor optimale kwaliteit in de stal.

De gezondheid van de dieren wordt nauwlettend in de gaten gehouden.