Waar wij voor staan

Kwaliteit, daar staan wij voor.

Wij willen continue verbeteren. Dit doen wij op basis van eigen onderzoek en in samenwerking met onze broedmachinefabrikant HatchTech uit Veenendaal.

Betrouwbare informatie-uitwisseling met de leveranciers van onze eieren, afnemers van onze kuikens en dierenartsen is belangrijk voor ons om een goed eendagskuiken te kunnen broeden. Wij besteden veel zorg en aandacht aan een goed product.

Dierwelzijn vormt een belangrijk uitgangspunt. Met de komst van Pluscare maken wij een nieuwe, grote stap voorwaarts in kwaliteitskuikens.

Door de optimale logistiek, korte looplijnen en vergaande automatisering is het mogelijk efficiënt te broeden.

De vleeskuikenhouder wordt via het kuikenpaspoort geïnformeerd over de eendagskuikens / herkomst die hij krijgt.

Missie

Lagerwey levert als onafhankelijke, vitale partner in pluimveevleesketens een waardevolle bijdrage aan:
· De zorgvuldige en efficiënte productie van hoogwaardig voedsel;
· Het rendement; de continuïteit en de marktpositie van pluimveehouders en andere ondernemers in de keten;
· De ontwikkeling van eigen medewerkers.

Visie

De productie van pluimveevlees is een ketenproces, dat de beste resultaten oplevert met een uitstekende, open, marktgerichte samenwerking van zelfstandige bedrijven en mensen, die oog hebben voor gezondheid en welzijn van mens en dier.