Duurzaamheid

Warmteterugwinsysteem

Broederij Lagerwey gaat duurzaam met energie om. De ventilatielucht van de broedmachines wordt teruggeleid naar een warmteterugwinningsinstallatie, waar d.m.v. een warmtewisselaar de aangevoerde lucht weer wordt verwarmd naar het gewenste niveau.

Warmtepompen

Voor verwarming en koeling maakt Lagerwey gebruik van warmtepompen. Nadat circa 50% van het broedproces verlopen is, wordt er zoveel warmte in de broedmachines geproduceerd, dat het koelsysteem in werking treedt.

De warmtepompen koelen het koelwater terug naar het gewenste niveau. De warmte die hierbij vrij komt wordt teruggevoerd naar het verwarmingsysteem.

Desinfectie broedeieren

De desinfectie van de broedeieren vindt plaats door middel van volledig biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel.
Dit is een middel op basis van alcohol en fruitzuren.