Certificeringen

IKB

Onze broederij is IKB gecertificeerd. IKB is het kwaliteitzorgsysteem voor de gehele productiekolom voor de pluimveesector. Het IKB systeem staat garant voor de productie van veilig pluimveevlees. 

QS

Onze broederij is ook QS gecertificeeerd.
QS is een Duitse normering (Qualit├Ąt und Sicherheit) en omvat de kwaliteitsborging van productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong van producent tot eindverbruiker.